SPLOŠNI POGOJI

 

REKLAMACIJE, PRITOŽBE IN SPORI  

 

Odgovornosti ponudnika, reklamacije in ugotavljanje stvarnih napak na blagu
Ponudnik spoštuje veljavni Zakon o varstvu potrošnikov:  
37. člen
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:
1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
37.a člen
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
37.b člen
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
37.c člen
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
–       odpravi napako na blagu ali
–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
–       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
–       vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Kupec ima tako: nepreklicno pravico odstopa v 14 dneh od prejema blaga na e-naslov info@kimstones.com ali na naslov KimStones – Kim Mahnič s.p., Sečovlje 57, 6333 Sečovlje.
Kupec to lahko stori z nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe v pisni ali elektronski obliki ali z izpolnitvijo obrazca za odstop/vračilo, o katerega lahko dostopate na naslednji povezavi https://www.uradni-list.si/files/2011/RS_-2011-100-04254-OB~P005-0000.PDF
Kupcu se torej zagotovi vracilo 50% kupnine (material), saj je cena izdelka sestavljena iz 50% materiala in 50% storitve (čas za realizacijo zapestnice, saj je vsaka unikatna in personalizirana).
Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@kimstones.com Postopek obravnave pritožbe je zaupen.